Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-07-24

Värme och värmeböljor

Värmebölja är den allmänna beteckningen inom meteorologin på perioder med ovanligt varmt väder. I Sverige definierar SMHI värmebölja som en period med maxtemperaturer över 26 grader tre dagar i följd.

SMHI varnar numera för långvarig värme. Varningarna finns i tre steg och heter ”meddelande om värmebölja”:

Meddelande om värmebölja: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 26°C tre dagar i följd.

Klass 1-varning för värmebölja: Prognosen visar att maxtemperaturen ligger på minst 30°C tre dagar i följd.

Klass 2-varning för värmebölja: Klass 1-varning utfärdad och prognos på att perioden med maxtemperatur på minst 30°C kan bli längre än 5 dygn och/eller maxtemperaturen ligger på minst 33°C tre dagar i följd.

Varningarna ger vården, riskgrupper och allmänheten bättre möjlighet att förbereda sig för hög värme.

När prognoserna visar att temperaturen når 26°C eller mer i tre följande dygn, kommer en förhandsinformation skickas till ansvariga inom vård och omsorg via länsstyrelserna och kommunerna, för att öka beredskapen där.

Nationella varningssystem för värmeböljor kan på ett effektivt sätt hjälpa till att förbättra samhällets beredskap för, och respons till, värmeböljor.

Följ väderutvecklingen via SMHI:s webbplats.

Kontakt