Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-09-13

Trygga och engagerade förebilder sökes

Är du en trygg person som känner att du har tid och engagemang åt en ungdom? Just nu söker familjecentralen kontaktpersoner åt tonåringar i Hylte kommun
 
Kontaktpersonens huvudsakliga uppgift är att fungera som en vuxen förebild och ett personligt stöd för ett barn eller ungdom genom regelbundna träffar.
Hur innehållet i träffarna ska se ut bestäms utifrån barnets behov.

- Stödet kan innebära exempelvis att man gör en fritidsaktivitet tillsammans, att man fikar ihop, stödjer barnet utifrån skolsituation, tar en promenad eller pratas vid en stund på telefon, berättar Christina Andersson, socialsekreterare på familjecentralen i Hyltebruk.

Familjecentralen följer upp hur insatsen fungerar med regelbunden kontakt och stöd. Ersättning till kontaktpersonen utgår med arvode och omkostnadsersättning enligt Sveriges Kommuner och Landstingets riktlinjer. Christina hälsar att de gärna ser fler manliga sökande.

- Om du känner att du vill dela med sig av din stabilitet och trygghet och fungera som en vägvisare åt en tonåring kontakta oss på Familjecentralen.

Kontakt