Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-03-26

Tillståndsansökan enligt miljöbalken för Borabo avfallsanläggning

Hylte kommun har för avsikt att söka nytt tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för verksamheten vid Borabo avfallsanläggning. Innan ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas ska verksamhetsutövaren samråda med länsstyrelsen och kommunens miljöförvaltning samt övriga berörda.

Tillståndsansökan enligt miljöbalken för Borabo avfallsanläggningPDF (samrådsunderlag 2013-02-06) finns tillgänglig för nedladdning.

Kontakt