Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Tider för Företagslotsen 2015

Företagslotsen är en kommunal service som förenklar och underlättar kommunikationen mellan företag/företagare och kommunen när det gäller myndighetsutövningen. Företagslotsen består av den grupp tjänstemän (och andra aktörer vid behov) som involveras i ett ärende. Vid ett och samma tillfälle får företaget/företagaren träffa dessa för genomgång av ärendet.

Det finns möjlighet att boka in en tid för möte med Företagslotsen varje månad på ett bestämt datum. Fastställd tid är samtliga tillfällen 16:30-18:00.

Datum för 2015
12 januari
2 februari
2 mars
13 april
4 maj
1 juni
7 september
5 oktober
2 november
7 december

För bokning av lotsfunktionen vid något av dessa tillfällen, kontakta Evelina Samuelsson senast 3 arbetsdagar före inplanerade datum.

Välkommen med ditt ärende!

Kontakt