Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Stora Enso minskar personalstyrkan ytterligare

I oktober meddelade koncernledningen för Stora Enso att man beslutat att lägga ned pappersmaskin ett, renseri ett och sliperiet på massasidan, och därmed minska personalstyrkan på bruket i Hylte med 138 personer. Detta för att möta den vikande efterfrågan på tidningspapper. Idag kom beskedet att under våren tas även pappersmaskin 2 och returpappersmaskinen ur drift. Planen är att de stängs redan i maj.

Beslutet skapar oro


Beslutet innebär att ytterligare cirka 100 anställda ska bort. Christer Grähs, arbets- och näringslivschef  på Hylte kommun säger att läget är allvarligt.
- En redan allvarlig situation har förvärrats ytterligare.

Fortsatt dialog


I samband med höstens besked inledde kommunledningen i Hylte en dialog med Stora Enso och de fackliga organisationerna. En inledande kontakt togs även med arbetsförmedling och region Halland.
- Vi har en pågående dialog med Stora Enso och andra viktiga aktörer. Problemet är att vi inte vet så mycket än då siffrorna från den tidigare aviseringen inte är klara.  Det är oroväckande att ytterligare arbetstillfällen försvinner. Det enda vi kan göra just nu är att följa utvecklingen och fortsätta dialogen med Stora Enso.

Kontakt