Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammanfattning från fullmäktige 18/12

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens sammanträde med kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 19 december.

Mål- och resursplan MRP 2016-2018 Hylte kommun Ramar 2016-2018
Kommunfullmäktige antar ramar för MRP 2016-2018 enligt förslag från Framtid Hylte.

Framtidens hemsjukvård i Halland
Kommunfullmäktige godkänner förslag till Överenskommelse mellan Region Halland och kommunerna i Halland 2015, med tillhörande gemensamt beslutsdokument samt Reglemente för gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel. Kommunfullmäktige ställer sig också bakom konsekvensbeskrivning gällande Överenskommelse om hemsjukvård mellan Region Halland och kommunerna i Halland 2015.

Samverkansavtal och reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för Halmstad, Hylte, Laholm
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till samverkansavtal om gemensam överförmyndarnämnd för Halmstad, Hylte och Laholms kommuner samt reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Halmstads-, Hylte och Laholms kommuner.

Kulturberedning nya mandatperioden
Kommunfullmäktige beslutar flytta kulturberedningen från kommunstyrelsen till arbets- och näringslivsnämnden från och med 2015.

Motionssvar - En giftfri förskola
Kommunfullmäktige godkänner motionen om en giftfri förskola.

Annonsering kommunfullmäktige 2015
Fullmäktige beslutar att annonsera om sina kommande sammanträden i Hallandsposten, Hallands Nyheter och på hylte.se.

Val i kommunfullmäktige till mandatperioden 2015-2018
Fullmäktige beslutar vilka ledamöter som ska sitta i kommunens olika styrelser, nämnder och råd för mandatperioden.


Vid sammanträdet delas 2014 års kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris ut.
Driftwood Company fick årets kulturpris. Miljöpriset gick till Kerstin Brodin och Sören Bjärnborg som driver Bäckhästens vedugnsbageri och trädgårdscafé. Thomas Ericson (Unnaryds GoIF) och Johan Järviö (Hyltebruks IF) fick Årets Ungdomsledare 2014.

Text

Kontakt