Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-10-13

Sammandrag från omsorgsnämnden 9 oktober

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Omsorgsnämnden tog del av uppföljningen efter 9 månader.

Omvärldsanalys
I omvärldsanalysen tar nämnderna fram prioriterade områden eller åtgärder som de tycker är viktiga att ha med i det kommande budgetarbetet då man tar fram en mål- och resursplan för 2016-2018. Omsorgsnämnden antog sammanställningen av omvärldsanalysen.

Kontakt