Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-06-18

Sammandrag från omsorgsnämnden 18 juni

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens möte med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Omsorgsnämnden tog del av uppföljningen efter 5 månader.

Mål- och handlingsplan programområde äldre 2014-2015
Regionen och kommunerna i Halland har tagit fram handlingsplaner utifrån regeringens och Sveriges kommuner och landstings överenskommelse om "Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre". Omsorgsnämnden ställde sig bakom handlingsplanerna.

Framtidens hemsjukvård
Det har tagits fram ett förslag om hur hemsjukvården i Halland ska organiseras i framtiden. Omsorgsnämnden tog del av informationen och kommer att behandla ärendet igen i augusti.Kontakt