Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från omsorgsnämnden 17 december

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014                                Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Omsorgsnämnden tog del av uppföljningen efter 11 månader.

Mötestider för omsorgsnämnden 2015                                                           Nämnden tog beslut om vilka mötestider omsorgsnämnden kommer att ha under 2015.


Kontakt