Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-04-16

Sammandrag från omsorgsnämnden 16 april

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens möte med omsorgsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Omsorgsnämnden tog del av budgetuppföljningen efter 3 månader.

Remiss: Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete
Omsorgsnämnden ställde sig bakom förslaget på riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige.

Tillsyn av korttidsvistelse för barn och ungdom
Inspektionen för vård och omsorg har gjort en tillsyn av ett korttidsboende i Hyltebruk. Omsorgsnämnden beslutade att överlämna ett svar på tillsynsrapporten till Inspektionen för vård och omsorg.

Revidering av riktlinjer för ärendehandläggning enligt socialtjänstlagen Omsorgsnämnden har antagit riktlinjer för handläggning av insatser till personer med funktionshinder. En revidering som rör bestämmelsen gällande parboende har gjorts och antogs av nämnden.


Kontakt