Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-05-05

Sammandrag från fullmäktige 5/5

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 12/5.

Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2010
Fullmäktige godkänner årsredovisningen.

Kulturberedning — reglemente
Kommunfullmäktige godkänner reglementet som innebär att det är tre ledamöter från kommunstyrelsen som blir beredning. Kulturberedningen har i uppdrag att initiera och bereda ärenden till kommunstyrelsen i frågor som rör folkbiblioteksverksamhet och allmän kulturverksamhet.

Internetpolicy för Hylte kommun
Ekonomi- och IT-enheten har utarbetat ett förslag till ny internetpolicy för Hylte kommun. Detta är ett led i pågående kvalitetssäkring av Hylte kommuns informationstillgångar och IT-miljö. Fullmäktige godkänner internetpolicyn.

Motionssvar: sommarjobb för gymnasieungdomar
Arbets- och näringslivsnämnden får i uppdrag att inrätta feriearbete för 15 gymnasieungdomar under tre veckor.

Motionssvar: uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att lägga fram förslag om reviderad vindkraftplan
Fullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kontakt