Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-04-29

Sammandrag från fullmäktige 29/4

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 5 maj.

Uppföljning och redovisning Hylte kommuns årsredovisning 2013

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen och tar del av kvalitetsanalysen.

Gymnasieskolan
Fullmäktige beslutar att ge barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att samordna kommunens egna gymnasieverksamheter, Trainee, Vildmark och IM till huvudlokalisering i Vildmarksgymnasiets lokaler i Unnaryd.

Ny ledamot i Kommunstyrelsen
Margaretha Andersson (C) har avsagt sig sitt uppdrag och ersätter henne gör Karin Åkesson (C).

Nyainkomna motioner
Roland Thörner (MP) har lämnat in två nya motioner som handlar om reskostnader för ungdomar och satsning på klimatkonto för den kommunala verksamheten


Kontakt