Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-04-19

Sammandrag från fullmäktige 19/4

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 23/4.

Uppföljning och redovisning: Hylte kommuns årsredovisning 2011
Upprättad årsredovisning för 2011 godkänns.

Motionssvar: Delegera beslutsrätten om vindkraftsutbyggnad till kommunchefen
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Motionssvar - Öppen programvara i kommunen
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Torups bibliotek - integrering med planerad förskola i Torup
Kommunfullmäktige beslutar att bygga ett nytt bibliotek i anslutning till Torups skola.

Nyinkomna motioner
Roland Thörner (MP) - Laddning av elfordon
Magnus Rasmusson (S), Mensur Dushi (S), Roland Thörner (MP) - Serviceåtagande förskola
Wiveca Norén (SPI) - Tillfarter till kommunens återvinningstationer
Ronny Löfquist (S), Roland Thörner - Studentmedarbetarsystem

Kontakt