Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-06-18

Sammandrag från fullmäktige 18/6

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens kommunfullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 25 juni.

Mål- och resursplan Hylte kommun 2014-2016
Kommunfullmäktige skjuter upp beslut om Mål- och resursplanen 2014-2016  till novembersammanträdet.

Uppföljning och redovisning ekonomi efter 4 månader
Kommunfullmäktige beslutar att överföra 300 000 kr för budgetåret till Barn- och ungdomsnämnden från kommunstyrelsens budgetram.

Översyn av den politiska organisationen i Hylte kommun
Kommunfullmäktige beslutar att man inför kommande mandatperiod ska se över den politiska organisationen i kommunen. Varje parti i kommunfullmäktige kommer att erbjudas en plats i gruppen som ska genomföra översynen. Ett förslag till förändrad organisation ska behandlas i kommunfullmäktige senast i juni 2014.

Begäran om tilläggsanslag Gymnastiksal Torups skola
Det har upptäcks skador på gymnastiksalens fasad som måste åtgärdas. Kommunfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 1,6 miljoner kronor för att genomföra reparationen.Kontakt