Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-12-18

Sammandrag från fullmäktige 18/12

Nedan följer en kort sammanfattning från kvällens fullmäktige. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering den 20/12.

Mål- och resursplan Hylte kommun MRP 2014-2016, planeringsförutsättningar

  • Kommunfullmäktige antar ramar för MRP 2014-2016.
  • Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att beskriva vad som händer om man inte får prisökningskompensation.

Komplettering av renhållningstaxa
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2012-11-06 att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att komplettera renhållningstaxan med avgifter för kärl på 370 liter respektive 660 liter för fritidsabonnemang.

Kommunfullmäktiges beslutar att renhållningstaxan kompletteras enligt följande:

4 - 8 hushåll                                        Grundavgift     Rörlig avgift  Ex moms  Inkl moms
370 l kärl gem 4- 5 fastigheter,  
kombinerad med 2st 140 l för matavfall        275            471               746              957

660 l kärl gem 6-8 fastigheter,
kombinerad med 2st 140 l för matavfall        275            471               746              957

 
Motionssvar- Våra städer måste matcha vår vackra natur
Då syftet med gestaltningsprogrammet är att fungera som en genomtänkt strategi för det offentliga rummet och motverka ett splittrat och oroligt intryck ser kommunledningskontoret att arbetet med den estetiska standarden i kommunen tillgodoses genom detta. Motionen avslås därmed av fullmäktige med hänvisning till gestaltningsprogrammet.

Motionssvar- Studentmedarbetarsystem
Då ärendet prövas i samband med arbetet med mål- och resursplanen 2014-2016 anses motionen besvarad.

Motionssvar- Serviceåtagande Förskola
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Motionssvar- Farbara tillfarter till återvinningsstationer
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad, eftersom vägen ner till återvinningsstationen i Unnaryd och övriga återvinningsstationer är farbara.

Motionssvar- Stöd till fiberutbyggnaden
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.

Kommunfullmäktige annonsering 2013
Kommunfullmäktige beslutar att annonsera i Hallandsposten, Hallands Nyheter och på www.hylte.se

I anslutning till sammanträdet gratuleras 2012 års kulturpristagare Karl-Gustav Lindbäck och miljöpristagare Erling Bengtsson samt ungdomsledarpristagaren Joel Haglund.

Kontakt