Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-04-23

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 23 april

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens möte med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Barn- och ungdomsnämnden tog del av budgetuppföljningen och prognosen efter 3 månader.

Arbetsmiljö HVB Bryggan
Barn- och ungdomsnämnden beslutade att överlämna ett yttrande angående brister i arbetsmiljön på HVB Bryggan till Arbetsmiljöverket.

Remiss: Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete
Barn- och ungdomsnämnden tillstyrkte förslaget på riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete. Riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige.

Kontakt