Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-03-19

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 19 mars

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens barn- och ungdomsnämnd. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Skolskjuts
Det har kommit ett uppdrag från kommunstyrelsen om att effektivisera och optimera skolskjutsverksamheten. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen tecknar avtal om skolskjutsplanering med Hallandstrafiken.

Lokal uppföljning av ungdomspolitik - LUPP
LUPP är en enkät som riktar sig mot högstadieungdomar och innehåller frågor om exempelvis matsalsmiljön i skolan, inflytande och delaktighet i samhället samt levnadsvanor. Barn- och ungdomsnämnden ställer sig bakom att Örnaskolan är delaktiga i enkätundersökningen under hösten 2014.

Tilläggsanslag
Barn- och ungdomsnämnden begär tilläggsanslag från kommunfullmäktige för grundskolan samt för utökade lokalkostnader.

Skolutveckling
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bett barn- och ungdomsnämnden att komplettera sitt svar angående låg- och mellanstadieverksamheten i Hyltebruk innan ärendet skickas vidare till kommunfullmäktige. Ett kompletterande svar har tagits fram och barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att genomföra en nybyggnation av Örnaskolans låg- och mellanstadium.

Gymnasieverksamheten Hylte kommun
Få ansökningar till kommunens gymnasieskolor inför hösten har lett till en översyn av gymnasieverksamheten. Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om samordning av gymnasieverksamheten.

Kontakt