Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-02-12

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 12 februari

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens barn- och ungdomsnämnd. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Bokslut 2013
Barn- och ungdomsnämnden har en negativ avvikelse mot budget. Nämnden beslutade att överlämna 2013 års bokslut till kommunstyrelsen och ber samtidigt om undantag från resultatbalansering.

Arkivbeskrivning
Arkivbeskrivningen ger information om hur arkivet är organiserat och vilka handlingar som finns där. Barn- och ungdomsnämnden antog arkivbeskrivningen.

Utbildningslokal i Landeryd
Landeryds skola är i behov av en utökning av lokaler. Barn- och ungdomsnämnden beslutade om ombyggnad av en lägenhet till utbildningslokal.

Utökning karriärtjänster
Regeringen har tilldelat ytterligare medel för karriärtjänster inom skolan. Barn- och ungdomsnämnden beslutade att utöka antalet förstelärare.

Skolskjuts
Det har kommit ett uppdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott att effektivisera och optimera skolskjutsverksamheten. Barn- och ungdomsnämnden antog nya riktlinjer för skolskjuts.

Riktlinjer för barnomsorg
Barn- och ungdomsnämnden antog riktlinjer för barnomsorgsverksamheten.

Kontakt