Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Sammandrag från barn- och ungdomsnämnden 10 december

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med barn- och ungdomsnämnden. Det fullständiga protokollet Länk till annan webbplats. med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Barn- och ungdomsnämnden tog del av uppföljningen efter 10 och 11 månader.

Sista nämndsammanträdet för mandatperioden
Onsdagens sammanträde blev det sista för några av nämndens ledamöter. Efter avslutat möte delades minnen och tankar om den tid som varit.

Kontakt