Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sammandrag från arbets- och näringslivsnämnden 3 december

Nedan följer en kort sammanfattning från mötet med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/ kvalitet 2014
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Arbets- och näringslivsnämnden tog del av uppföljningen efter 10 månader.

Nya bidragsnormer för samlingslokaler
Arbets- och näringslivsnämnden antog ett nytt förslag till bidragsnormer för samlingslokaler. Förslaget är anpassat till de nya fördelningsprinciperna, samt till de allmänna bidragsnormerna för arbets- och näringslivsnämnden.

Årets ungdomsledare 2014
Arbets- och näringslivsnämnden utsåg årets ungdomsledare 2014.
Kontakt