Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-04-16

Sammandrag från arbets- och näringslivsnämnden 16 april

Nedan följer en kort sammanfattning från dagens möte med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokolletlänk till annan webbplats med alla ärenden publiceras efter justering.

Uppföljning och redovisning ekonomi/kvalitet – Budgetutfallsprognos efter 3 månader
Nämnderna följer varje månad upp sin budget och får en prognos över årets utfall. Arbets- och näringslivsnämnden tog del av budgetuppföljningen efter 3 månader och gav arbets- och näringslivskontoret i uppdrag att se över ekonomin.

Remiss Riktlinjer för internationellt arbete
Kommunstyrelsens arbetsutskott har skickat ut ett förslag till riktlinjer för internationellt arbete på remiss till nämnderna och bostadsstiftelsen. Arbets- och näringslivsnämnden har inget att invända mot förslaget.

Hyreskompensation Örnahallen
I och med renoveringen av Örnahallens Hälsocenter så har flera föreningar som nyttjat lokalerna upplevt att det varit kallt i utrymmena. Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att berörda föreningar ska få en hyreskompensation för detta.

Körgillet​
Arbets- och näringslivsnämnden beslutade att begära ett formellt beslut angående bidrag till Körgillet för år 2 från Region Halland.


Kontakt