Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-02-12

Sammandrag från Arbets- och näringslivsnämnden 12 februari

Nedan följer en kort sammanfattning från onsdagens sammanträde med arbets- och näringslivsnämnden. Det fullständiga protokollet med alla ärenden publiceras efter justering.

Ekonomisk uppföljning - bokslut 2013​
Arbets- och näringslivsnämnden visar på en negativ avvikelse mot budget och begär undantag från vissa områden. Nämnden beslutar att överlämna bokslutet till kommunstyrelsen.

Bidragsnormer och fördelningsprinciper för samlingslokaler​
Arbets- och näringslivsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta nya bidragsnormer och fördelningsprinciper av bidrag till samlingslokaler. Detta innebär bland annat att bidragen fördelas enligt kvadratmeteryta och antalet bokningar.


Kontakt