Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-04-18

Säg nej tack till telefonförsäljare - om du inte valt att ringa upp själv

Nu har konsumentrådgivarna i Kungsbacka, Varberg, Falkenberg, Hylte, Konsument södra Småland och Marks kommun fått nog av oseriösa telefonförsäljare.

- Vi uppmanar konsumenterna att säga nej tack till telefonförsäljare som insisterar på avtal med varor och tjänster de inte vill ha. Säg bara nej säger Eva Norrand Andersen Konsumentrådgivare i Kungsbacka.
 
Oseriösa telefonförsäljare som lurar konsumenter in i avtal som de inte vill ingå måste stoppas.

- Vi vill uppmana människor att vara försiktiga med vad de tackar ja till i telefon om de inte är tvärsäkra på att detta är ett avtal som de vill ingå säger konsumentrådgivare Bente Jensen i Varberg.

Många felaktiga krav kommer till när konsumenter säger ja till utskick av information men sedan försöker företaget binda dem vid ett avtal

- Vi får uppfattningen att det inte finns någon tillgång till information att skicka ut, utan man låter konsumenten säga ja tack till information som istället gör att man hamnar i ett avtal som man har stora svårigheter att komma ur, säger Hans Berg konsumentrådgivare i Falkenberg.

Konsumenterna hamnar i långa energikrävande processer för att ta sig ur avtal som de inte anser sig ha ingått. Att ingå ett avtal kräver en aktiv viljeförklaring från parterna varför en seriös telefonförsäljare förklarar för sin motpart vad som kommer att hända när de spelar in avtalet. De ställer också raka frågor som är begripliga och enkla att svara på. Du får information om vad ditt avtal innehåller, vilka avtalsvillkor som gäller och vilka ångerrättsregler som gäller. Du som konsument kan begära att få lyssna på inspelningen om du är tveksam till om avtal har ingåtts.

- Företaget som påstår att ni har ett avtal skall också kunna bevisa att avtalet existerar, säger Katarina Koch som är konsumentrådgivare i Konsument Södra Småland.

-  Anslut dig till NIX registret så filtrerar du bort en hel del samtal som du inte vill ha, säger konsumentrådgivare Liselotte Johansson i Hylte kommun. Detta är ett bra sätt för oss konsumenter att få ner antalet försäljningssamtal, även om man kan få samtal från företag som man redan har avtal med exempelvis.

- Bara för att jag bett om information om avtalet eller tjänsten så innebär inte det att jag har ingått ett avtal med företaget. Kolla upp vad som finns på inspelningen, och våga bestrida om du vet att du inte har ingått något avtal, säger Evelina Lindberg, ny konsumentvägledare i Marks kommun.

Kontakt