Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-06-11

Öppet hus om renhållningsordningen

Nästa år miljöanpassas hanteringen av hushållsavfall i Hylte kommun och måndagen den 11 juni kl 17.00-19.00 har du möjlighet att ställa frågor och diskutera med politiker och tjänstemän om den nya renhållningsordningen.

Från 2013 introducerar kommunen ett system som möjliggör utsortering av matavfall och separat omhändertagande av farligt avfall, t ex batterier och lågenergilampor. Renhållningstaxan kommer att utformas så att det blir en lägre kostnad för de hushåll som väljer det nya systemet med två tunnor. Kommuninvånarna kommer då att kunna bidra aktivt till en bättre miljö och genom sitt engagemang även kunna påverka sina kostnader för hämtningen av sitt hushållsavfall.
 
Det finns flera fördelar med det nya systemet. Matavfallet innehåller mycket energi som kan utvinnas i form av biogas. Vid hemkompostering tas näringsämnen i det komposterbara avfallet tillvara lokalt även om energin går förlorad.

Öppet hus om renhållning


Datum: Måndagen den 11 juni
Tid: kl. 17.00-19.00
Plats: Hörsalen vid biblioteket i Hyltebruk

Kontakt