Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-06-09

Nya regler för bygglov av friggebod

Idag kan du utan bygglov eller bygganmälan bygga en friggebod på högst 15 kvadratmeter i närheten av ditt bostadshus.

Den 2 juli ändras lagstiftningen så att fler åtgärder blir bygglovsbefriade, bland annat har antalet kvadratmeter för friggeboden utökats till 25 kvadratmeter. Dock behöver dessa åtgärder, till skillnad från tidigare, anmälas till kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden ska också ge startbesked innan du får påbörja byggandet. Planerar du att bygga nytt så ta kontakt med bygg- och miljöenheten på kommunen så kan de berätta om vad som gäller för din fastighet och vad du ska lämna in till samhällsbyggnadsnämnden. Anmäls inte byggnationen till kommunen finns risk att en så kallad sanktionsavgift tas ut.

I korthet innebär förändringen att du utan lov får:

  • Uppföra av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd. Observera att detta endast gäller vid en- och tvåbostadshus alltså inte vid flerbostadshus.
  • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea.
  • Tillbyggnad med högst två takkupor.
  • Inredning av ytterligare en bostad i ditt bostadshus.

Kontakt