Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-04-15

Några platser kvar till Solsafarin, anmäl dig nu

Energikontoret Region Halland bjuder in till Solsafari med buss, en rundtur i länet för att titta på större anläggningar för solel och solvärme

Måndag 29 april 2013 klockan 09:00-16:00.
Samlingsplats: Tennishallen, Skansgatan, Slöinge.
 
Vi ägnar dagen åt att åka till olika anläggningar för att se hur solfångare och solceller ser ut idag, hur de fungerar och hur det är med lönsamheten. Ny teknik anpassad för byggnadsintegrering och sjunkande priser gör solenergin allt mer intressant för företag och offentliga aktörer.
 
Målgrupp för resan är företagare, lantbrukare och offentliga aktörer.
 
Med på resan är Lars Andrén, Drivkraft Falkenberg — skribent, debattör och författare. Lars berättar om det senaste inom teknikområdet under resan. Under dagen besöker vi några utvalda anläggningar:

09:00 Start Slöinge Tennishall — installerad solel-anläggning. Under resans gång gör vi några planerade besök.
12:00 Sörby Naturhälsogård — vi äter lunch och tittar på gårdens solvärme/pelletsanläggningen. Vi söker lämpligt objekt på ett lantbruk.
15:00 Getingeskolan, Getinge.
 
Frågor om resans innehåll besvaras av Gert Erlandsson, Region Halland, tfn 035-17 98 22, e-post gert.erlandsson@regionhalland.se
 
Anmälan görs på Region Hallands hemsida senast den 15 april 2013länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum. Plats som inte avbokas debiteras med 500 kr exkl moms. Överlåt platsen till en kollega om du får förhinder. Bekräftelse skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag.

Frågor om anmälan och annat av praktisk art besvaras av Helena Nilsson, Region Halland, tfn 035-17 98 32, e-post  helena.nilsson@regionhalland.se , www.regionhalland.se/kursochkonferenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energimyndigheten
"Regeringen har förlängt stödet från 2013-2014 och avsätter ytterligare 210 miljoner kronor för investeringar av solel. Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Stödet gäller solcellssystem - ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Stödet kan även ges till solel/solvärmehybridsystem - ett system som ger både solel och solvärme i en integrerad konstruktion."

Kontakt