Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-04-05

Matavfall separeras och omvandlas till biogas

De nya sopbilarna är, liksom bilen på bilden, försedda med två fack där en mekaniskt styrd skiljevägg separerar materialet.

I mars startade insamlingen av matavfall i Hylte kommun. Genom att samla in matavfallet och göra biogas av det återförs matavfallets näringsämnen till jordbruket. Samtidigt förses fordon med miljövänligt bränsle. Även om man ännu inte kan tanka biogas i Hylte så gör matavfallet nytta på annat håll. Det är så energirikt att det tål att transporteras ganska långa sträckor och ändå ge en energivinst.

Matavfallet sorteras i sopbilen


De nya sopbilarna är försedda med två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. En mekaniskt styrd skiljevägg i tömningsfacket separerar materialet. Matavfall körs till Borabo omlastningsstation i Hyltebruk i väntan på samordnade transporter till en biogasanläggning för rötning till biogas.
Förutom biogas bildas även en näringsrik rötrest som kan användas som gödningsmedel inom lantbruket.
 

Det här ingår i din renhållningsavgift


Den nya avfallstaxan täcker mycket mer än bara tömning av kärlen.  Den täcker bland annat kostnaderna för återvinningscentralen, för hämtning av avfall från exempelvis badplatser och vandringsleder. De täcker också kostnaderna för kundservice och planering och utveckling av kommunens avfallshanteringen. Taxorna är beslutade politiskt.

 

Kontakt