Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-08-31

Kungörelse vattenskyddsområden och inbjudan till öppet hus.

Samhällsbyggnadsnämnden har efter inkomna synpunkter under samråd sammanställt ett justerat förslag till skyddsföreskrifter för Björnaryds, Torups och Unnaryds vattentäkter samt för en reservvattentäkt i Nyebro Övregård.

Kommunen förelägger markägare i områdena att senast 2011-09-29 yttra sig över förslaget.

Handlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret från och med 2011-08-29.

Samhällsbyggnadsnämnden bjuder in till Öppet hus 2011-09-12 kl.17.00-19.00. Mötet inleds med en presentation och därefter finns politiker och ansvariga tjänstemän tillgängliga för diskussion och svarar på frågor.

Kontakt