Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kungörelse om förslag till detaljplan

Granskning för detaljplan för Västra Hylte 1:199 (Konsum) i Hyltebruk pågår under tiden:

Förnyad granskning av planförslaget pågår under tiden

15 oktober – 10 november, 2014.

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på samhällsbyggnadskontoret och på kommunens anslagstavla i kommunhusets entré under kontorstid. De har också skickats ut till berörda sakägare m.fl., och finns att ta del under Pågående planer.

Kontakt