Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 18 december

Torsdagen den 18 december 2014 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 17.00 och hålls i Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

1. Val av justerare

2. Justering av mål- och resursplan 2015-2017

3. Mål- och resursplan MRP 2016-2018 Hylte kommun Ramar 2016-2018 KS § 158

4. Framtidens hemsjukvård i Halland KS § 159

5. Ersättningsreglemente för förtroendevalda i Hylte kommun KS § 160

6. Samverkansavtal o reglemente för gemensam överförmyndarnämnd för Halmstad, Hylte, Laholm KS § 161

7. Kulturberedning nya mandatperioden KS § 162

8. Revidering Överenskommelse om kommunberedning KS § 170

9. Motionssvar - En giftfri förskola KS § 166

10. Sammanträdesdagar kommunfullmäktige 2015

11. Annonsering kommunfullmäktige 2015

12. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag 2014

13. Motionsredovisning kommunfullmäktige 2014

14. Meddelanden kommunfullmäktige 2014

15. Val i kommunfullmäktige till mandatperioden 2015-2018

16. Nya ärenden

17. Övrigt

I anslutning till sammanträdet kommer 2014 års kulturpris, miljöpris och ungdomsledarpris att delas ut.

I anslutning till sammanträdet kommer även ombudsval till Sveriges kommuners och landstings kongresser att förrättas.

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats.

Micael Arnström, Ordförande

Anna Hedqvist, Sekreterare

Kontakt