Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-04-26

Kommunfullmäktige sammanträder 7 maj

Tisdagen den 7 maj 2013 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Ärendelista​


1. Val av justerare

2. Skydd mot olyckor och extraordinära händelser Handlingsprogram 2011-2014 Hylte kommun

3. Uppföljning Handlingsprogram för skydd mot olyckor och extraordinära händelser 2011-2014 efter halva mandatperioden

4. Uppföljning och redovisning Hylte kommuns årsredovisning 2012 samt fråga om ansvarsfrihet

5. Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2012

6. Samhällsbyggnadsnämnden Begäran om tilläggsanslag

7. Slutredovisning Örnaskolan

8. Barn- och ungdomsnämnden: Förskoleverksamheten Hyltebruk

9. Meddelande kommunfullmäktige 2013

10. Interpellation Örnaskolans framtid

11. Nya ärenden

12. Övrigt

I anslutning till sammanträdet, kl 18.30, kan kommuninvånarna ställa frågor till kommunfullmäktige angående 2012 års årsredovisning.

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats

Karl-Anders Thorsson
Ordförande

Jenny Hagesjö
Sekreterare

Kontakt