Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-09-20

Kommunfullmäktige sammanträder 29 september

Torsdagen den 29 september 2011 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar klockan 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk.

De ärenden som kommer att tas upp under fullmäktige är följande:

Ärendelista

:

1. Upprop

2. Val av justerare

3. Gemensam organisation för överförmyndarnas verksamhet

4. Upphävande av skolplan

5. Nationell IT-strategi för vård och omsorg

6. Policy för informationssäkerhet

7. Huvudmannaskap för vägföreningar

8. Uppföljning och redovisning Ekonomi Hylte kommun        
Delårsbokslut och budgetutfallsprognos 2, 201

9.  Uppföljning och redovisning Kvalitet Hylte kommun
Kvalitetsanalys 2011

10. Beviljande av lån till skidklubben Hylte

11. Motion - utnyttjande av skolskjutsar

12. Motionssvar - Cykelbana mellan centrum och Alebo i Unnaryd

13. Motionssvar - Utnyttjande av kommunens egna lokaler istället för att betala hyra med skattemedel

14. Motionssvar - Utsändning från fullmäktiges sammanträden via webb-TV eller webb-radio via kommunens hemsida mm

15. Samordnad fastighetsförvaltning

16. Avsägelser:
a) ersättare i arbets- och näringslivsnämnden
b) ersättare i omsorgsnämnden
c) ersättare i fullmäktige
d) revisor i samordningsförbundet i Halland

17. Val:
a) ersättare i arbets- och näringslivsnämnden
b) ersättare i omsorgsnämnden
c) revisor i samordningsförbundet i Halland

18. Meddelanden

19. Övrigt

Läs hela kallelsen.Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.
Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens hemsida. 

Karl-Anders Thorsson
Ordförande

Carolina Winkler
Sekreterare 

Kontakt