Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-04-23

Kommunfullmäktige sammanträder 29 april

Tisdagen den 29 april 2014 kallas kommunfullmäktige till sammanträde. Mötet börjar kl 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk. Allmänheten hälsas välkommen att närvara.

Ärendelista​

1. Val av justerare

2. Ansvarsfrihet Samordningsförbundet Halland 2012

3. Arvoden vid 2014 års val

4. Uppföljning och redovisning Hylte kommuns årsredovisning 2013 samt fråga om ansvarsfrihet

5. Uppföljning och redovisning Ombudgetering 2013

6. Gymnasieskolan

7. Motionssvar Valfrihet för föräldrar med barn i förskolan

8. Motionssvar Omhändertagande av uttjänta fritidsbåtar

9. Motionssvar Uppväxling av arbetsplatsförlagd praktik under utbildning

10. Avsägelser 2014

11. Fyllnadsval 2014 - ledamot kommunstyrelsen

12. Val av huvudman Södra Hestra Sparbank

13. Meddelanden kommunfullmäktige 2014

14. Motion Reskostnader ungdom

15. Motion Satsning på klimatkonto för den kommunala verksamheten

16. Nya ärenden

17. Övrigt

Kommunfullmäktiges sammanträde föregås av information:

-Europa Direkt informerar om EU och valet till EU-parlamentet ca kl 18:30-19

Efter sammanträdet informerar polisen om säkerheten i samband med årets två val ca 15 min.

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats

Karl-Anders Thorsson, Ordförande

Eva Nordgaard, Sekreterare

Kontakt