Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-09-20

Kommunfullmäktige sammanträder 27 september

Torsdagen den 27 september 2012 är du välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde. Mötet börjar kl. 18.30 och hålls i Forum i Hyltebruk.

Ärendelista

1. Val av justerare

2. Revidering av vindkraftplanen

3. Policy Matglädje Hylte

4. Barn- och ungdomsnämnden: Begäran om tilläggsanslag från kommunfullmäktige till förskoleverksamheten

5. Gestaltningsprogram Hylte kommun

6. Uppföljning och redovisning Hylte kommun 2012 Delårsbokslut

7. Interpellationssvar: Om alkolås i kommunens bilar

8. Interpellationssvar: Skoldag Valborgsmässoafton

9. Avsägelser 2012
a) ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
b) ordinarie ledamot i kommunstyrelsen
c) ersättare i barn- och ungdomsnämnden
d) ledamot i valberedningen
e) huvudman i Södra Hestra Sparbank
f) ersättare i omsorgsnämnden

10. Fyllnadsval 2012

11. Interpellation: simundervisning för barnen i Hylte kommun

12. Interpellation Barnomsorg på obekväm arbetstid

13. Motion: Sanera eller riva det som inte längre används

14. Nya ärenden

15. Övrigt

Läs hela kallelsen. Handlingarna finns också tillgängliga på kommunkontoret.

Allmänheten hälsas välkomna att närvara.

Direkt efter sammanträdet presenteras en kortversion av besluten på kommunens webbplats.

Karl-Anders Thorsson
Ordförande

Jenny Hagesjö
Sekreterare

Kontakt