Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-09-21

Internationella äldredagen den 1 oktober

Internationella äldredagen den 1 oktober uppmärksammas med kampanjdag för seniorers säkerhet.

I Sverige uppmärksammas internationella äldredagen med kampanjdagen "Peppar peppar..." för seniorers säkerhet. Syftet med Kampanjen "Peppar peppar ..." är att synliggöra risker för äldre i vardagen - och vilka åtgärder man ska vidta för att undvika olyckor.

I Hyltebruk är det Hälsofrämjande rådet för seniorer som är lokal samordnare för "Peppar peppar". För att uppmärksamma frågan om hur vi kan göra vardagen för seniorer säkrare kommer vi bland annat att genomföra nedanstående aktiviteter den 1 oktober:

Tid och plats:
1 oktober öppet hus 10-12 Guldkanten, Storgatan 4 i Hyltebruk.

Aktiviteter:
Social samvaro med fika, information från polis, sjuksköterska, kommunens fixartjänst
samt lite enkla träningstips.

Kampanjen "Peppar peppar..." leds nationellt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med en rad lokala samarbetspartners runt om i hela Sverige.

Under 2010 skadades över 110 000 seniorer (från 65 år och uppåt) i Sverige så allvarligt att de måste uppsöka akutsjukvård. Av dessa olyckor sker mer än hälften (drygt 65 000) genom olyckor i bostaden. Målet med "Peppar peppar..." är att genom information och upplysning minska antalet olyckor bland äldre i Sverige.

För mer information om de lokala aktiviteterna i Hyltebruk, kontakta Kristina Svensson Kamstedt på Guldkanten, Telefon: 0345-10378 eller 0733-718346.

För mer information om MSB:s kampanj "Peppar peppar..." kontakta Inger Mörk, MSB, projektledare för "Peppar peppar..." Telefon: 010-240 53 01.

Kontakt