Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-03-02

Informationsmöte om bredband på landsbygden

Informationsmöte om bredband på landsbygden

från vänster: Dick Iggström, Christian Bonfré (Svenljunga kommun), Hasse Eriksson (byNet) och Fredrik Nyberg (Telia).

När inte det fiberbaserade bredbandsnätet byggs ut på marknadsmässiga grunder krävs det egna initiativ och personligt engagemang. Hylte kommun arrangerade därför ett informationsmöte i onsdags kväll i Brännö Folkets Park för att informera om hur man kan gå tillväga.  Drygt hundra personer var närvarande och de inbjudna föreläsarna fick svara på många frågor från de engagerade deltagarna.

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Ohlsson (C) och kvällens moderator Dick Iggström inledde mötet med att hälsa alla välkomna och sedan lämnades ordet över till kvällens första föreläsare, Helene Andersson från LRF.
 
- Bredband gör att alla kan leva och verka på landsbygden. Det är en framtidsinvestering för både fastigheten och familjen, berättade Helena.

Hasse Eriksson från byNet var nästa föreläsare på programmet och han berättade om hur de kan stötta byalag med projektledning från bildandet av en förening till ett färdigt fibernät. byNet har även fått i uppdrag av Hylte kommun att ta fram en förstudie som ska visa vilka förutsättningar som finns i kommunen.

- Det är jätteviktigt att det finns ett engagemang och att man som byalag tar in expertis när det behövs, tipsade Hasse.

Fredrik Nyberg från Telia berättade sedan om Telias satsningar på landsbygden, företagets roll som kommunikationsoperatör och gav exempel på lyckade projekt, bland annat från Gotland.

Helena Ekengren och Tommy Palm från Region Halland och Kristina Lidfeldt från Länsstyrelsen berättade sedan om vilka olika bidrag som både föreningar och byalag kan söka för att anlägga fibernät.

Avslutningsvis berättade Christian Bonfré som är IT-chef i Svenljunga kommun om deras erfarenheter, vilka risker som finns och vilka förutsättningar som behövs för att lyckas.

- Ha en tydlig målbild och låt inte några få eldsjälar göra allt, var några av de tips som Christian delade med sig av.

Kontakt