Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2014-03-18

Information om händelsen i närheten av Örnaskolan

I fredags begicks vad polisen rubricerar som ett våldsbrott i närheten av Örnaskolan i Hyltebruk. Händelsen har skapat mycket oro och diskussioner på skolan och ute i samhället. Trycket från media är hårt och det är svårt för ansvariga på skolan och inom barn- och ungdomskontoret att svara på alla frågor. Händelsen är ett polisiärt ärende där socialtjänsten har huvudansvaret eftersom båda inblandade är minderåriga.
- Vi samarbetar med polisen som utreder brottet men vi har i dagsläget inte mycket information. Det vårt arbete inriktar sig på är att möta våra elever och försäkra dem om att de inblandade får vård och stöd. I en liten kommun som Hylte känner eleverna varandra och har naturligtvis många frågor och tankar om det inträffade, säger Margaretha Johansson, tillförordnad barn- och ungdomschef.

Elevhälsan på skolan förstärktes under måndagen för att möta eleverna och svara på deras frågor. Skolledningen, lärare och personal på elevhälsan informerade även eleverna årskursvis om det inträffade. Även föräldrarna till elever på Örnaskolan informerades via ett brev hem.
- Det är lugnt på skolan nu, säger Tommy Persson, rektor på Örnaskolan.
- Undervisningen fortsätter som vanligt och det finns elevhälsopersonal tillgänglig på skolan om barn behöver prata med någon.

Av hänsyn till att de handlar om två unga personer där den misstänkte inte är straffmyndig går polisen inte ut med några uppgifter om vem eller vad som inträffat. Nu är det socialtjänsten som beslutar hur ärendet ska hanteras i samarbete med polis.

Kontakt