Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-01-30

Information om den förväntade stormen

Vid middagstid deltog räddningstjänsten i Hylte kommun i Länsstyrelsens samverkanskonferens angående den förväntade stormen. SMHI har gått ut med en klass två varning och meddelar att vinden tilltar i natt. Fram på morgontimmarna kan det blåsa  20 meter i sekunden, senare under förmiddagen kan det öka till 25 meter i sekunden i stormbyarna.

Hårda vindar och regn


Kusten och södra delen av länet bedöms ha störst risk för stormbyarna på 25 meter i sekunden, i inlandet beräknas vinden till 20 meter i sekunden. I övrigt kan vi räkna med 3-5 plusgrader och regn eller regnskurar. Vattennivån vid kusten beräknas höjas med cirka en meter

Inställda skolskjutsar


Med anledning av den förväntade stormen har barn- och ungdomskontoret i Hylte beslutat att ställa in alla skolskjutsar under morgondagen, torsdag. Elever som bor långt från skolan förväntas inte delta i undervisningen. Förskolorna, grundskolorna, fritidshemmen och gymnasieskolorna kommer att vara öppna men det är inte obligatoriskt för eleverna att komma till skolan torsdagen den 31/1.

Föräldrar som önskar att själva skjutsa eleverna till skolan, kan göra det. Föräldrar till elever som inte har skolskjuts uppmanas att anmäla till skolan om eleven hålls hemma.

Du hittar med information om hur stormen påverkar skolverksamheten i en tidigare nyhet på hylte.se, under rubriken: Följder för skolverksamheten av klass 2-varning 31/1

Klass två varning


En klass 2-varning innebär att väderutvecklingen förväntas innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det finns risk för skador på byggnader och risk för att stormbyarna orsakar kringflygande föremål som också kan skada människor. Det finns också risk för större skador på skog med fallande träd och därmed också risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning

Kontakt