Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2012-12-12

Hylte kommun satsar på traineeprogram

Oscar Åström

Oscar Åström fick platsen som organisationsutvecklare i Hylte kommun

Hylte kommun har under hösten varit med och startat upp ett traineeprogram, Trainee Halland, i samverkan med Region Halland och de halländska kommunerna. Programmet ska främja en långsiktig försörjning av ledar- och specialistbefattningar samt skapa en gemensam arbetsmarknad och öka rörligheten inom regionen. Programmet ska också bidra till att underlätta generations- och kompetensväxling samt stimulera en ökad kreativitet och samverkan.

Organisationsutvecklare


Av totalt 760 sökande till elva traineetjänster inom Trainee Halland fick Oscar Åström platsen som organisationsutvecklare i Hylte kommun. Där kommer han att arbeta med att stödja och leda kontorens utvecklingsarbete.

- Jag hoppas kunna ge Hylte ett bra arbetsverktyg för utvecklingsarbetet samtidigt som jag själv får en praktisk utbildning som kvalitetsutvecklare. Mitt mål är att ge mig ut i verksamheterna som en "kvalitetskonsult" och se hur jag kan stötta utvecklingsarbetet, hur vi gemensamt kan bli ännu bättre.

I programmet ges elva akademiker chansen att lära känna och utveckla kommunernas olika verksamheter där kontinuerlig utbildning och praktiskt arbete pågår parallellt under hela programtiden. 

- Det är inte många som får en sådan här chans. Jag känner redan att jag lärt mig ofantligt mycket om hur det är att jobba i en större offentlig organisation och det är en spännande framtid som man går till mötes.

Kontakt