Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-04-23

Hylte kommun motorn i jobbsatsning

På biden: Kenneth Ohlsson, VD Stora Enso Hyltebruk, Gösta Bergenheim (M), Ordförande Regionstyrelsen Region Halland, Anders Blomqvist, Projektledare Hylte kommun, Lars-Erik Lövdén, Landshövding Hallands län, Henrik Erlingson (C), Kommunstyrelsens ordförande Hylte kommun

Minst 70 % av de som blir uppsagda på Stora Enso ska vara i ny sysselsättning inom åtta månader. Det är målet med kommunens projekt Utveckling Hylte där viktiga aktörer som Region Halland, Länsstyrelsen och Stora Enso medverkar. Arbetet är redan igång. 
- Vi kommer att arbeta väldigt ”hands on”, det är viktigt att vi agerar snabbt och kommer till skott med konkreta aktiviteter, säger Anders Blomqvist, projektledare för Utveckling Hylte.

Det är med en imponerande laguppställning som Hylte kommun går ut för att skapa förutsättningar för varslade och arbetslösa i kommunen att komma till ny sysselsättning och samtidigt stimulera näringslivet. Efter ett initiativ från Hylte kommun samlas nu olika aktörer för att gemensamt arbeta med utveckling av Hylte. Henrik Erlingson (C), kommunstyrelsens ordförande, är mycket positiv över responsen.

- Det fanns en omedelbar vilja från flera aktörer att hjälpas åt. Vi har tittat på hur vi kan gå vidare och hittat en modell där vi kan arbeta på ett bra sätt för att mildra effekterna på sikt. Det här är en satsning som ska komma alla arbetslösa till del.

Gemensam angelägenhet

Gösta Bergenheim (M), Regionstyrelsens ordförande, säger att erfarenheterna från Varberg, när slakteriet lades ned och 273 personer blev arbetslösa, kan vara värdefulla i det kommande arbetet. Regionen är också med och finansierar projektet tillsammans med kommunen, länsstyrelsen och Stora Enso. Lars-Erik Lövdén, landshövding i Hallands län, poängterar att utvecklingen i Hylte är en angelägenhet för hela länet. 

- Vi vill alla medverka till att omställningen i Hylte blir så bra som möjligt. Utöver finansiering vill vi även bistå med de kontakter vi har i länet. Vi ska inte fastna i det här läget utan blicka framåt och se vad vi kan göra gemensamt.   Kenneth Ohlsson, VD Stora Enso Hyltebruk, säger att responsen är glädjande. 

- Jag är imponerad av snabbheten och kraftsamlingen i det här. Jag är övertygad om att satsningen kommer att vara värdefull för våra medarbetare.

Arbetsmodell med positivt resultat

Under ett års tid kommer Hylte kommun att arbeta efter Kronobergsmodellen som utvecklades i samband med att företaget Transcom lade ned sin verksamhet i Markaryd. I arbetet utgår man från tre huvudspår: nytt jobb, utbildning och starta eget. Anders Blomqvist, som arbetat med projektledning nationellt och internationellt, är anställd som projektledare för Utveckling Hylte.

- Modellen är en beprövad metod som gett positivt resultat i både Markaryd och Lessebo. Vi har i samverkansgruppen satt upp en målsättning att minst 70 % av de som blir uppsagda på Stora Enso ska vara i ny sysselsättning inom åtta månader.

På gång

Aktiviteter som redan planeras är jobbmässa, utbildningsmässa och företagsskola. Man kommer även att gå ut med en enkät till de anställda på bruket för att säkerställa att insatserna stämmer överens med behoven. Öppenhet och transparens är ledord i det kommande arbetet. 

- Kommunikationen i det här är oerhört viktig. Vi kommer att ordna informationsträffar, alla minnesanteckningar från våra möten kommer att läggas ut på kommunens hemsida för att de som vill ska ha en möjlighet att följa arbetet. Vi kommer också att hålla media informerad om vad som händer. Det är oerhört viktigt att vi arbetar snabbt och är tydliga med vad som händer, säger Anders Blomqvist.

Läs mer om arbetsmodellen, gruppsammansättningen med mera

Kontakt