Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-09-02

Hylte kommun lanserar webbdiarium

Hylte kommun gör det nu möjligt för medborgare och media att ta del av offentliga handlingar via webben genom lanseringen av ett webbdiarium. Hylte kommuns dokument- och ärendehanteringssystem gör det möjligt att ta del av offentliga handlingar direkt på webben utan att först behöva kontakta kommunen.  

Hylte kommun lanserade i slutet av mars en ny webbplats med tillgänglighet och användarvänlig som ledord och webbdiariet är en viktig del i arbetet med att göra den kommunala verksamheten tillgängligare för medborgaren.

Inledningsvis är det enbart Kommunstyrelsens diarium som är sökbart i webbdiariet men på sikt kommer man kunna nå samtliga nämnders. Det är upp till respektive nämnd att fatta beslut om riktlinjer för sitt webbdiarium.

Kontakt