Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-04-15

Hylte kommun deltar i europeisk studie

Hylte kommuns särskilda boenden kommer under vecka 17 att delta i en stor europeisk studie av så kallade vårdrelaterade infektioner, HALT-2.

Hylte kommun och ytterligare fyra kommuner i Halland deltar i studien av totalt 16 kommuner i Sverige. Mätningen genomförs i flera länder i Europa och leds av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). I Sverige är det Smittskyddsinstitutet som koordinerar HALT-2.
 
Arbetet med att förhindra vårdrelaterade infektioner och minska spridning och uppkomst av resistenta bakterier anses, såväl nationellt som internationellt, som en av de viktigaste patientsäkerhetsfrågorna. Inom svensk slutenvård har denna typ av mätningar genomförts under flera år och använts i förbättringsarbete ute i vårdverksamheterna.

Kontakt