Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-05-25

God man och särskilt förordnad vårdnadshavare sökes snarast

Hylte kommun har åtagit sig att ta emot ensamkommande barn (personer under 18 år utan vårdnadshavare). De flesta av barnen är pojkar, 15 år eller äldre, främst från Afghanistan och Somalia för vilka kommunen ordnar boende, skola och integration i samhället. Eftersom ungdomarna är underåriga och står utan vårdnadshavare är behovet stort att hitta både gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare snarast som tillgodoser ungdomarnas intressen.

God man


En God man utses av Överförmyndaren i kommunen under pågående asylprövning. Den gode mannens uppdrag är att ansvara för ungdomens personliga angelägenheter och förhållanden. Som god man för ett ensamkommande barn skall du till exempel biträda barnet i dess kontakter med Migrationsverket, förvalta eventuella tillgångar, samt ha regelbunden kontakt med personalen på barnets boende, socialtjänsten, skolan, sjukvården m.fl. under asylprocessen. Som god man får du också ersättning.

Särskilt förordnad vårdnadshavare


En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens socialnämnd och skall tillsättas när barnet har fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Socialförvaltningen söker nu flera personer som vill ställa upp som särskilt förordnade vårdnadshavare som ska ansvara för barnens personliga förhållanden och vara behjälplig med den långsiktiga planeringen för barnens framtid. Den som förordnats till särskilt förordnad vårdnadshavare är inte barnets förälder och har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt, barnet har heller ingen arvsrätt efter vårdnadshavaren. Förordnandet upphör när den unge fyller 18 år eller om den unges föräldrar kommer till Sverige och vill ha tillbaka vårdnaden. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren kan vara samma person som tidigare har varit god man. Arvode utgår.

Intresseanmälan


Skriv en kort presentation av dig själv, varför du kan tänka dig att hjälpa en medmänniska eller om du har haft liknande uppdrag tidigare. Berätta gärna om du har någon särskild kompetens som till exempel kunskap i andra språk.

För mer information och intresseanmälan kontakta Anna Kraft, Socialsekreterare eller Ann-Sofie Åkerlind, Enhetschef boendet Lotsen.

Skicka din intresseanmälan till:

Hylte kommun
Barn- och ungdomskontoret
Odengatan 1
314 80 Hyltebruk

Kontakt