Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-03-13

Försening med utställning av kärl

Vi beklagar att det blivit en viss försening med utställningen av de bruna kärlen och att de inte är på plats överallt när den nya taxan börjar gälla.

Alla betalar dock utifrån det val av abonnemang som man har gjort, och självfallet får ingen betala för osorterat avfall bara för att man inte hunnit få sitt bruna kärl ännu.

Att den nya taxan ändå börjar gälla den 1/3 beror på att avfallstaxan täcker så mycket mer än bara tömning av kärlen. De ska även täcka kostnaderna för att kommuninvånarna ska ha tillgång till en återvinningscentral där grovavfall, elavfall och vitvaror samlas in för återvinning med miljöriktiga metoder. Taxan täcker även kostnader för hantering av avfall från det rörliga friluftslivet såsom badplatser och vandringsleder. De täcker kostnader för kundservice, information och fakturering samt planering och utveckling av den framtida avfallshanteringen. Taxorna är politiskt beslutade att gälla från ett visst datum för att få en budget som täcker allt detta att gå ihop.

Kontakt