Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2013-01-30

Följder för skolverksamheten av klass 2-varning 31/1

SMHI har utfärdat en s.k. klass 2-varning för stormbyar torsd den 31/1

.
En klass 2-varning innebär att väderutvecklingen förväntas innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Det finns risk för skador på byggnader och risk för att stormbyarna orsakar kringflygande föremål som också kan skada människor. Det finns också risk för större skador på skog med fallande träd och därmed också risk för störningar i trafik samt el- och teleförsörjning.

Alla skolskjutsar ställs in under torsdagen 31/1


Med tanke på ovanstående risker har barn- och ungdomskontoret efter samråd med räddningschefen Magnus Åman beslutat att alla skolskjutsar ställs in under torsdagen den 31/1. Förskolorna, grundskolorna, fritidshemmen och gymnasieskolorna kommer att vara öppna men det är inte obligatoriskt för eleverna att komma till skolan torsdagen den 31/1.
Alla föräldrar uppmanas att beakta ovanstående risker med att vistas utomhus och att färdas i trafiken under de förväntade förhållandena.
Från skolans sida utgår vi ifrån att alla skolskjutselever är hemma den 31/1. Föräldrar som önskar att själva skjutsa eleverna till skolan, kan göra det men måste vara medvetna om de risker (se ovan) som detta kan vara förknippat med. Föräldrar till elever som inte har skolskjuts uppmanas att anmäla till skolan om eleven hålls hemma.
Det är alltså inte obligatoriskt att komma till skolan den 31/1, för att undvika risk för skador till och från skolan.

 
Hyltebruk 2013-01-30
Mikael Falk
Barn- och ungdomschef

Kontakt