Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad 2011-10-06

Arrende av Skärshults camping

Hylte kommun inbjuder intresserade entreprenörer, företag eller organisationer att lämna anbud på arrende avseende Skärshults camping.

Arrendet omfattar totalt ansvar för drift och skötsel av Skärshults camping och badplats enligt Sveriges Camping- och stugföretagares Riksorganisations intentioner och mål. Arrendetiden omfattar fem år  och kan därefter förlängas.

Anbudet ska vara Hylte kommun tillhanda senast 2011-11-30, kl. 12.00

Kontakt