Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Publicerad

Ansökan om bygglov för uppförande av transformatorstationer

Till Samhällsbyggnadsnämnden har det kommit in ansökningar om att uppföra transformatstationer på följande fastigheter: Bosgård 1:5, Kvinja 2:2, Torups Berg 1:1, Bosgård 1:16, Sjögård 1:159, Ramnås 2:1, Torups Prästgård 1:23, Flatna 1:1, Kvinja 1:3, Härhult 1:6.

Du som anser dig berörd av åtgärderna har möjlighet att senast 2014-12-23 komma in med skriftliga synpunkter till:

Hylte Kommun Samhällsbyggnadskontoret 314 80 Hyltebruk eller E-post: sbk@hylte.se

Ange din fastighetsbeteckning, namn och adress samt vilken transformatorstation du anser dig vara berörd av. Vid frågor kontakta Angelica Johansson, tel. 0345-180 66,   E-post: angelica.johansson@hylte.se

Kontakt