Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Sysselsättningsprojekt

Att ha någon form av sysselsättning är betydelsefullt för alla. Som situationen ser ut på arbetsmarknaden kan det dock vara svårt att hitta ett arbete. Hylte kommun startar sysselsättningsprojekt för att aktivera både nyanlända och arbetslösa svenskar.

Här nedan finns exempel på ett par projekt. I de flesta fall sker ett samarbete med Arbetsförmedlingen, som hänvisar deltagare till projekten.

Praktikplatser

Det kommer att skapas praktikplatser inom kommunens verksamheter. En praktikplats kan vara alltifrån en till sex månader. Platserna riktar sig både till nyanlända och svenskar och platserna kommer att tillsättas efter hand som det finns behov.

Ungdomar, 18-29 år

Kommunen driver ett sysselsättningsprojekt som kallas "Unga till arbete". Detta riktar sig till unga vuxna i åldern 18-29 år, både nyanlända och arbetslösa svenskar. Projektet leds av kommunens arbetsmarknadsenhet i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Tanken är att man genom projektet ska hjälpa ungdomarna ut på arbetsmarknaden för att få värdefull arbetslivserfarenhet som kan ligga till grund för framtida arbeten eller studier.

Projektet har ett innehållsrikt program där deltagarna bland annat får leta arbete, skriva CV och personlig brev, göra studiebesök, besöka jobbmässor och lära sig hur man gör en budget. Allt för att förbereda sig inför arbetslivet. Det ingår även ett avsnitt om friskvård i projektet.

Kommunala samhällsjobb

I kommunen drivs ett sysselsättningsprojekt med fokus på integration och arbetsglädje. Deltagarna är alla långtidsarbetslösa svenskar och nyanlända och förutom att projektet ska ge dem arbete i sex månader ska det skapa gemenskap och stärka självförtroendet.

Under projekttiden utföras olika uppdrag som i huvudsak har inriktningen att snygga till i samhällena. Det kan röra sig om att rensa ogräs, jämna till träningsspår, renovera parkbänkar, laga möbler eller måla och utföra reparationer.

Projektet leds av kommunens samhällsbyggnadskontor i samverkan med Arbetsförmedlingen. 

Kontakt