Hoppa till innehåll Hoppa till meny

En väg in - kontakten med myndigheterna

Efter att du fått ditt uppehållstillstånd i Sverige behöver du komma i kontakt med flera olika myndigheter för att påbörja din etablering, bland annat Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan och kommunen. Hylte kommun har en viktig roll eftersom kommunen ansvarar för till exempel mottagande, samhällsorientering, svenska för invandrare (SFI), barnomsorg och skola.

Det är många myndighetskontakter som krävs och när du nyligen fått ditt uppehållstillstånd slussas ofta fram och tillbaka mellan olika myndigheter. För att underlätta för dig och hjälpa dig in i det svenska samhället finns ”En väg in” som finns tillgängligt för dig som är nyanländ. Där finns personal som kan hjälpa dig med information om vilka ärenden som du behöver göra för att komma igång under din första tid i Sverige.

Socialtjänsten

Om du som nyanländ är i behov av ekonomisk hjälp har du rätt att ansöka om försörjningsstöd hos kommunens socialtjänst. Om du saknar tillräckligt med inkomster för att klara din dagliga livsföring kan du i vissa situationer vara berättigad till försörjningsstöd. Rätten till försörjningsstöd bygger på att alla andra möjligheter är uttömda.

På kontoret ”En väg in” kan du bland annat komma i kontakt med kommunens integrationshandläggare. Det är de som arbetar med det första mottagandet vilket innefattar bosättning utifrån bosättningslagen och utbetalning av försörjningsstöd.

Mer information om försörjningsstöd finns under ”Ekonomisk hjälp och stöd – Försörjningsstödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider för En väg in

Det är öppet på ”En väg in” varje onsdag klockan 10.00–12.00. Du hittar verksamheten på Järnvägsgatan 19 i Hyltebruk.

Övriga dagar finns det möjlighet för kommunens integrationshandläggare att ha bokade besök.

Ändringar från och med 2019

Tidigare har du även kunnat få kontakt med både Servicekontoret (Skatteverket/Försäkringskassan) och Arbetsförmedlingen på ”En väg in”. Från och med 1 januari 2019 hänvisas besökare till Arbetsförmedlingen till deras ordinarie kontor på Fabriksgatan 1 i Hyltebruk. Då Servicekontoret inte heller bemannar kontoret längre hänvisas du till besök på Servicekontoret i Halmstad samt digitala tjänster och telefon.

Kontakt