Hoppa till innehåll Hoppa till meny

Om projektet Integration Halland

Integration Halland startades som en följd av det kraftigt ökade antalet flyktingar som kom till Sverige 2013 och 2014. Hylte kommun var bland de tre kommunerna i landet som sett till befolkningsmängd tog emot flest nyanlända flyktingar. Halland tog emot cirka 2 000 personer de här åren.

Den snabba volymökningen i antalet invånare påverkade möjligheten att leverera bostäder, barnomsorg, utbildningsplatser och annan samhällsservice. Även Arbetsförmedlingen fick ett ökat antal ärenden att hantera.

Hylte kommun insåg, efter kontakt med övriga halländska kommuner och Arbetsförmedlingen, att det fanns ett behov bland länets samhällsaktörer att agera gemensamt för att möta behoven. Tillsammans lämnade de in en projektansökan till Europeiska socialfonden för att få starta Integration Halland.

Finansiering

Projektet har finansierats till två tredjedelar av Europeiska socialfonden, med projektets samarbetspartner som övriga finansiärer. Budgeten har uppgått till 44 miljoner kronor, där personal som arbetar med samordning och aktiviteter har varit största posten. Projektet har haft 28 medarbetare.

Aktiviteter i kommunerna

Integration Halland har startat tolv arbetsförberedande aktiviteter runt om i Halland. Dessa har haft cirka 1 600 deltagare, varav drygt 1 300 unika.

Genom aktiviteterna har Integration Halland förbättrat förutsättningarna för nyanlända på en rad olika sätt. De har bland annat fått:

  • Fördjupad information om samhälle och arbetsmarknad.
  • Förståelse av normer, värderingar och kultur på arbetsmarknaden och i samhället i stort.
  • Extra språkträning och fler tillfällen att praktisera det svenska språket än vad SFI-undervisningen ger.
  • Stöd för att sätta upp mål för sin framtid i Sverige.
  • Stöd för att förbättra sin hälsa för att klara utbildning och anställning.

Kontakt